درباره ما

درباره ما

رزومه اساتید آموزشگاه مهندسی کندو ( به ترتیب حروف الفبا )
مهندس محمد آجورلو مهندس بردیا برومند مهندس حمید تهرانی مهندس امید تیمار...
کندو در شبکه های اجتماعی
برای دریافت آدرس کانال تلگرام کندو بر روی تلفن همراه خود لطفا کلمه تلگرام را به...
معرفی خدمات دپارتمان پروژه ها
  دپارتمان پروژه های آموزشگاه کندو آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه IT و شبکه  ...
تالار افتخارات
اساتید آموزشگاه کندو
شبکه های اجتماعی
صفحه کندو در شبکه های اجتماعی  ...
امتحانات بین المللی
توافقات صورت گرفته بین ایران و کشورهای ۱+۵ ، رفع تحریم ها و امید به گشایش های...
خدمات سازمانی کندو
سالهاست دپارتمان آموزش سازماني کندو با هدف ارائه مشاوره و خدمات مناسب آموزشي به...
باشگاه مشتریان کندو
روال دریافت مدرك پایان دوره کندو
   ارسال یك پیامك پس از اتمام دوره به شماره   02143810   به شرح ذیل:    100    نام و...