سوالات متداول

سوالات متداول

چطور می توانم مهندس شبکه شوم؟ چه دوره هایی را باید طی کنم؟
تفاوت کمپ های فشرده و کلاس های عادی از لحاظ محتوایی، زمانی و ... چیست؟
آیا باید حتما دوره پیشنیاز Network+ را قبل از دوره های سیسکو و مایکروسافت بگذرانیم؟
اول باید سیسکو بخوانم یا مایکروسافت؟
برای شبکه کردن چند کامپیوتر چه دوره ای باید بگذرانم؟
چند دوره باید بگذرانم تا بتوانم وارد بازار کار شبکه شوم؟
پیشنیاز دوره های امنیت شبکه، تست نفوذ و هک؟
برای اشتغال در خارج از کشور بهتر است چه دوره هایی را بگذرانم؟
تفاوت MCSE با MCSA چیست؟
تفاوت MCSE و MCITP چیست؟
چرا دوره ها گران است؟
امتحانات و مدارک بین المللی مایکروسافت در ایران یا خارج از کشور؟
آیا از روتر و سوئیچ های واقعی در کلاسها استفاده می شود؟
در دوره های مایکروسافت چه مطالبی آموزش داده می شود؟
در دوره های سیسکو چه مطالبی گفته می شود و چه کاربردهایی خواهد داشت؟
اعتبار و ارزش مدارک و گواهینامه های کندو؟
آیا گذراندن +Network برای دانشجویان کامپیوتر هم اجباری است؟
شرایط اقساط و تخفیف برای پرداخت هزینه دوره ها
مدارک مایکروسافت و سیسکو؟
بازار کار متخصصان شبکه ؟
دوره ها فارسی یا انگلیسی؟
کلاس ها تئوری یا عملی؟
ویژگیهای متمایز کندو؟
اول باید سیسکو بخوانم یا مایکروسافت؟ بازار کار کدام بهتر است؟
از کجا شروع کنیم؟