آموزش دوره های مایکروسافت

آموزش دوره های مایکروسافت

SQL
آموزش مایکروسافت
دوره های مایکروسافت در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها...
microsoft lync
  Managing Users and Client Access (20 percent) ·      Configure user accounts. ·         This objective...
Microsoft-Share-Point
دوره share point آموزش share point   تعریف دوره پرتال داخلی مایکروسافت فضایی است...
آموزش SQL Server
دوره SQL Server  دوره های آموزشی SQL Server 2012 Admin & Design توسط اساتید مجرب این رشته در...
دوره MCITP
دوره MCITP   سرفصل MCITP Enterprise به صورت PDF:   لیست زمانبندی و تقویم آموزشی دوره...
دوره آموزش Forefront TMG
دوره آموزش Forefront TMG (Forefront TMG (Forefront Threat Management Gateway   TMG که قبل از این به...
آموزش دوره Exchange
آموزش Exchange  دانلود فایل PDF سرفصل EXchange مدت دوره : 70 ساعت پیش نیاز : MCSE معرفی...
دوره های مایکروسافت ، مدارک مایکروسافت
دوره های مایکروسافت دوره MCSE و MCSA مدارک و دوره های مایکروسافت در زمینه شبکه های...
آموزش MCITP
آموزش MCITP  Microsoft Certified IT Professional (MCITP)    MCITP دوره آموزشی و گواهینامه مایکروسافت...