مقالات آموزشگاه کندو

مقالات آموزشگاه کندو

درباره ما (۲۵ مورد)
اساتید کندو (۲۵ مورد)
مدیران (۷ مورد)
دانلود کتاب جامع شبکه های کامپیوتری
دانلود کتاب جامع شبکه های کامپیوتری
دانلود کتاب شبکه های رایانه ای
دانلود کتاب شبکه های رایانه ای
دانلود کتاب پیدایش شبکه
دانلود کتاب آموزش شبکه
دانلود جزوه درسی مهندسی شبکه
جزوه درسی مهندسی شبکه
دانلود کتاب راه اندازی و تنظیمات یک شبکه کوچک
اگر در محیط کار یا منزل خود با بیش از یک کامپیوتر سروکار دارید احتمالا به فکر...
دانلود فایل PDF کتاب آموزش شبکه
به این نکته توجه فرمایید که مهندسی شبکه و دوره های سیسکو و MCITP صرفا از طریق...
آقای مهندس فیروز افشاری
مدیر مالی ایمیل : f.afshari@cando1.com تلفن: 43810440
آقای مهندس حامد جمشاک
مدیر آموزش مجازی ایمیل : h.jamshak@cando1.com تلفن 43810310
آقای مهندس امیر خان بابا خانی
مدیر آموزش شعبه انقلاب ایمیل : a.khanbabakhani@cando1.com تلفن: 43810270
آقای مهندس محمد تقی محمدی پور
معاونت پشتیبانی ایمیل : m.mohamadipour@cando1.com تلفن: 43810110