فرم انتقادات و پیشنهادات

فرم انتقادات و پیشنهادات

از اینکه با ارائه پیشنهادات خوب و انتقادات به جای خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم.

خواهشمند است جهت انتقال پیشنهادات وانتقادات خود فرم زیر را پر کنید:

 

انتقاد و پیشنهاد
* نام :    
نام خانوادگی :    
انتقادات و پیشنهادات :