همکاری با کندو

همکاری با کندو

در صورت تمایل به همکاری با آموزشگاه کندو لطفا فرم ذیل را پر نموده و ارسال نمایید.

اطلاعات پایه
* نام و نام خانوادگی (فارسی) :     بین نام و نام خانوادگی فاصله گذاشته شود
* موبایل :     قالب صحیح: *******۰۹
* ایمیل :    
* سن :    
تحصیلات
* مدرک تحصیلی :    
* رشته تحصیلی :    
سایر اطلاعات
رزومه :
و يا لينک رزومه :
تصویر :
و يا لينک تصویر :
* آیا تا به حال دوره ای در کندو گذرانده اید :    
نام دوره هایی که گذرانده اید :    
توضیحات درباره توانایی ها، مهارت ها و فعالیت هایی که جهت همکاری با آموزشگاه کندو می توانید انجام دهید
:
   
*کد امنیتی:   تازه سازی