مدرک mcitp

مدرک mcitp

دوره های مایکروسافت ، مدارک مایکروسافت نوع مطلب: مقالات
دوره های مایکروسافت دوره MCSE و MCSA مدارک و دوره های مایکروسافت در زمینه شبکه های...
دوره MCITP نوع مطلب: مقالات
دوره MCITP   سرفصل MCITP Enterprise به صورت PDF:   لیست زمانبندی و تقویم آموزشی دوره...
سرفصل ها نوع مطلب: مقالات
آموزش MCSE , دوره MCSE نوع مطلب: مقالات
آموزش MCSE MCSE یکی از معتبرترین مدارک ، گواهینامه و دوره های آموزشی در زمینه شبکه...
آموزش MCITP نوع مطلب: مقالات
آموزش MCITP  Microsoft Certified IT Professional (MCITP)    MCITP دوره آموزشی و گواهینامه مایکروسافت...
دوره آموزش Forefront TMG نوع مطلب: مقالات
دوره آموزش Forefront TMG (Forefront TMG (Forefront Threat Management Gateway   TMG که قبل از این به...
امتحانات بین المللی نوع مطلب: مقالات
توافقات صورت گرفته بین ایران و کشورهای ۱+۵ ، رفع تحریم ها و امید به گشایش های...
آموزش مایکروسافت نوع مطلب: مقالات
دوره های مایکروسافت در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها...
دانلود کتاب راه اندازی و تنظیمات یک شبکه کوچک نوع مطلب: مقالات
اگر در محیط کار یا منزل خود با بیش از یک کامپیوتر سروکار دارید احتمالا به فکر...