مدیران سایبرتک

مدیران سایبرتک

سيد محمد جم زيور نوع مطلب: مقالات
  مشخصات فردی سید محمد جم زیور Email:  jamzivar@tetisnet.com سوابق تحصیلی •  ...
آقای مهندس ابراهیم وکیلی نوع مطلب: مقالات
معاونت فنی ایمیل : e.vakili@cando1.com تلفن: 43810500